Asiakasrekisterin rekisteriseloste

VLP-Palvelut Oy:n ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§:n mukainen Rekisteriseloste.

Laatimispäivämäärä: 1.10.2017

 

  1. Rekisterinpitäjä

VLP-Palvelut Oy

Ristiniementie 24 c 13, 02320 ESPOO

Vastuuhenkilö Virve Larjo-Potkonen

  1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Henkilötietoja käytetään myös markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tämä, ottamalla yhteyttä VLP-Palvelut Oy.

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

  • Asiakkaan yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite, laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti ja muut mahdolliset sähköiset osoitteet)
  • Asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset säilytetään Onedrive-pilvipalvelussa. Palvelusopimuksilla on yhteystietojen lisäksi asiakkaan hoitoon liittyviä lisätietoja: lähiomaisen/edustaja yhteystiedot, asiakkaan hoidon kannalta oleellia tietoja kuten allergiat, yliherkkyydet jne.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot muodostuvat asiakkaan ja yritysten laatiman sopimuksen perusteella, jonka vuoksi tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai viranomaisilta. Niitä ei kerätä ulkopuolisilta tahoilta.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksestä ulkopuolisille.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaali aineisto: Yritys säilyttää henkilö/yritystietoja lain määräämän ajan ja sen jälkeen aineistot tuhotaan asianmukaisesti. Asiakkuussopimus säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa, jonka jälkeen se tuhotaan määräajan kuluttua. Asiakkuussopimukset säilytetään lukitussa tilassa.
Sähköinen aineisto: Yrityksen käyttämä kirjanpito-ohjelma huolehtii sähköisesti käsiteltävistä tiedoista ja niiden tietosuojasta. Asiakassopimukset on paperisena toimistossa sekä Onedrive pilvipalvelussa henkilökohtaisilla salasanoilla suojattuna.